Zavod O, (Шкофиа-лошка младежка организация) е създадена от студентите от Студентския клуб при Шкофия Лока през 1999 г., когато дейностите в клуба са станали прекалено много, за да се поемат само от доброволческата организация и се е усетила нуждата от по-професионален подход. Zavod O е организация с нестопанска цел, неправителствена и доброволна младежка организация. Целта на дейностите изпълнявани от нея е да се повиши качеството на живот на младежта от  Шкофия Лока, а също и качеството на местнато културно-артистична програма, информационните технологии и неформалното обучение.

Целта на организацията е да се създаде среда за натрупване на практически опит чрез неформално обучение. Също така се насърчават обучението и доброволческата дейност и се стимулира ученето през целия живот чрез различни проекти.

Нашите секции
Младежки културен център «Pri rdeći ostrigi»
Младежки културен център «Pri rdeći ostrigi» предлага разнообразна програма за млади творци, изпълнители и гости пет дни седмично. Концертна зала е място за музикални ивенти, домакин на тематични вечери, партита, театрални представления, лекции и дискусии. Има и по-големи зали в клуба - в градината и мазето, което служи като място за репетиции на местни групи и DJ. Провеждат се повече от 150 събития годишно в нашия клуб, всички организирани от местната младеж, представляващи различните им интереси и таланти.
http://ostriga.org
Мултимедиен център Pulsar
Мултимедиен център Pulsar е инфопойнт, ежедневно използван за административно и младежко информационно обслужване в Шкофия Лока. Ние предлагаме безплатен високоскоростен интернет, компютърни уроци, оборудване за видео и аудио запис, предоставяме помощ с разработването на интернет страници, флаери, плакати. ММС сървърът е хост на интернет страниците на други организации с нестопанска цел. Многофункционалната класна стая се използва за организационни срещи и всички форми на неформално обучение.
http://www.pulsar.si
Арт студио CLOBB
Арт студио CLOBB (съкратено от Computer land overtaken by body) е младежки център на графичните изкуства, където различни поколения развиват своят творчески потенциал. Той се намира в центъра на стария град и дава възможност за различни артистични занимания - от семинари и класове до индивидуално създаване на фотографии, живопис, керамика.
http://www.ateljeclobb.org
Zavod O International
Zavod O International е основана с цел да разшири своите международни дейности. Предлагаме насърчаване и подкрепа на младите хора, които искат да бъдат по-активни извън границите ни, най-вече чрез «Младежта в действие» и «Еразъм за всички програми».
http://international.zavodo.org
Центърът на неправителствената организация за Горенския регион, 2011-2014
Центърът на неправителствената организация за Горенския регион е проект, разработен да даде възможности и подкрепа на други неправителствени организации в региона. Ние предлагаме различни дейности за представители на НПО под формата на консултации и организиране на лекции и упражнения. Също така ние сме положили доста усилия в създаването на мрежа на НПО и граждански диалог.

Превод Анастасия Червенякова.
Отзиви

todorЗавод О, това е една прекрасна организация с невероятни хора… Създадох приятелства които се надявам да са за цял живот! Преживях невероятни моменти, за мен това е вълшебно място!!!

Тодор Иванов, доброволец от група EVS проект Zavod O – Oasis of Youth, лято 2013

aniКато доброволка съм помагала в почти всички секции на Завод О и съм впечатлена от лекотата, с която отделните подразделения работят заедно. Началниците знаят как да мотивират и вдъхновяват. Работниците идват с желание на работа и правят от нищо нещо, а шефовете са гении в областта си и прекрасни хора, от които можеш да научиш много и да се заредиш положително.

Анастасия Червенякова, доброволец на EVS проект Zavod O – Active Youth при DC Ω, 2013
Контакти
Zavod O
Mestni trg 20
4220 Škofja Loka
Slovenija
+ 386 40 477 640
[email protected]