Zavod O

Za popoldansko druženje z otroki, vam predstavljamo dve stari ljudski igri..Že res, da bi bilo za igri bolje, da nas je več, toda prepričana sem, da se boste znašli tudi z manjšim številom igralcev :-). Nič pa ne bo narobe, če sedaj trenirate v manjši skupini in nato, ko bodo druženja še posebno prisrčna, igro predstavite svojim prijateljem :-).
Pa gremo!

LJUDSKE IGRE
Slovenske ljudske igre so stare kmečke (pozabljene) igre, ki so se jih igrali naši dedki, babice, pradedki, prababice….in so mogoče postale že običaj.
Prenašale so se iz roda v rod. Ponavadi so izredno raznolike in preproste ter zelohitro naučljive. Poskrbele so za dobro vzdušje, popestritev in krajšanje časa. Pripomočki za igre so naravni, preprosti in lahko dostopni. Večinoma je izvor mitski ( ljudska verovanja) ali pa se navezuje na vsakdanja kmečko življenje in opravila.
V igrah je poudarek na ročnih ali umskih spretnostih, pravila v družbim spodbujajo zdravo tekmovalnost ter iznajdljivost.
Ljudske igre premalo uporabljamo in lahko se zgodi, da se jih čez nekaj let e bomo več spomnili. Sproščujoče in krepilne igre bi lahko v večji meri uporabili na naših srečanjih v prostem času.
Mogoče je zdaj priložnost za to, da jih obudio in prilagodimo starosti in velikosti skupine….

ALI JE KAJ TRDEN MOST?
Dva od ogralcev si stopita nasproti in se primeta za roke. Tako naredita “most”. Dogovorita se, kaj bo kateri predstavljal ( jabolko, zlata kočija, avto….) vendar ju pri tem ostali igralci ne smejo slišati. Ostali igralci se postavijo v kolono in se primejo drug drugega za ramena. Prva v koloni je lokomotiva, ki void ostale po prostoru.
Ko pridejo do mostu, vsi skupaj vprašajo:” Ali je kaj trden most?”
Most odgovori: “ Kot kamen, skala, kost.”
Otroci vprašajo:” Ali gre lahko naša vojska skoz?”
Most odgovori:” Če nam zadnjega pustite.”
Otroci: “Samo, če ga ulovite!”
Most dvigne roke in kolona gre naprej pod rokami, pri zadnjem otroku pa most spusti roke in ga ujame. Most vpraša ujetega:” Kaj imaš rajši:jabolko ali kočijo?”
Ujeti se odloči za en predmet in se postavi za tisti del mostu, ki predstavlja ta predmet. To se ponavla, dokler ne ujameta zadnjega otroka, oziroma lokomotiva. Ko ga ujameta, ga rahlo potiskata levo in desno in štejeta dneve v tednu: ponedeljek, torek…Lokomotiva pri tem poskuša pobegniti. Na koncu tudi lokomotiva izbere med dvema predmetoma in se pridruži ostalim, ki so se zvrstili v koloni na vsaki strani mostu. Trdno se primejo med seboj in začno vleči. Vsak del mostu s svojo ekipo vleče v svojo smer. Skupina, ki uspe obstati na nogah, je zmagovalka!

CESAR IN KRALJ
Igralci se razdelijo v dve enako številni skupini. Skupini si stojita v dveh vrstah nasproti druga drugi, pri čemer se igralci vsake skupine med seboj trdno držijo za roke. Eni skupini poveljuje “cesar”, drugi pa “kralj”. Igro navadno začne “cesar”, ki reče ali zapoje:” Cesar pošilja svoje vojake v boj in pošlje Franca naprej.” Imenovani vojak nato stopi iz svoje skupine in na vso moč steče proti nasprotni skupini, pri čemer se trudi nasprotnikovo vrsto prebiti in razdeliti. Če se mu to posreči, lahko pripelje svojemu “cesarju” ujetnike, ki jih je iztrgal iz vrste. Če pa ne ujeme nobenega, sam postane ujetnik “kralja” in mu mora zvesto služiti. Potem isto pesem zapoje “kralj”, ki pošlje v “boj” enega od svojih igralcev. Tako se skupini izmenjujeta, dokler eden od obeh vladarjev ne ostane brez vojske.

About the Author