Zavod O

Kot medije razumemo sredstva za informiranje, s pomočjo katerih občujemo s konzumenti naših storitev. In moči medijev in njihovega pomena smo se zavedli že zelo zgodaj. Zato smo pridno tiskali plakate, letake, jih razpečevali po ožjem in širšem področju Loke, objavljali novice na spletu, družbenih omrežjih, uspevalo pa se nam prebiti tudi na radio, televizijo, časopise in revije. Vsa ta dokazila smo, kolikor smo le lahko in v bolj okrnjeni obliki, kot bi hoteli, zbrali in jih objavili na tem mestu. S pomočjo tu shranjenega gradiva si lahko sami neposredno ustvarimo/ustvarite realno sliko o našem dosedanjem delovanju in vplivu na lokalno skupnost.