Zavod O

V okviru operacije smo za obdobje 9 mesecev zaposlili mlado iskalko prve zaposlitve, na delovno mesto mladinska delavka.

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 2. 2018 – 30. 9. 2018
UPRAVIČENEC: Zavod O, zavod škofjeloške mladine
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 11.100,00 €
REZULTAT: Mladinska delavka je bila po zaključku operacije, v okviru iste pogodbe, zaposlena še od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018, torej en mesec.

Operacijo “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2” sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

V okviru aktivnosti »Komunikacija z javnostmi« delo mladinske delavke obsega naslednje naloge:

  • Stik z mediji

Mladinska delavka skrbi za redno komunikacijo z mediji, vzdrževanje stikov z novinarstvom ter za sprotno dopolnjevanje že obstoječe medijske adreme.

  • Urejanje socialnih omrežij in spletnih strani

Mladinska delavka skrbi za redne – vsakodnevne objave na socialnih omrežjih Zavoda O, predvsem Facebook strani in Instagram profila mladinskega kulturnega centra Pri Rdeči Ostrigi. Prav tako osvežuje spletno stran Zavoda O in spletno stran MKC Pri Rdeči Ostrigi s tekočimi dejavnostmi in dogodki.

  • Načrtovanje promocijskih strategij in aktivnosti

Mladinska delavka skrbi za načrtovanje promocijskih strategij in izvajanje promocijskih aktivnosti za dejavnosti, programe in projekte Zavoda O.

  • Izdelovanje mesečnega (medijskega) vsebinskega poročila

Mladinska delavka mesečno izdeluje vsebinsko poročilo, s poudarkom na dosežkih njegovega dela v tekočem mesecu.

V okviru aktivnosti »Produkcija multimedijskih vsebin« delo mladinske delavke obsega naslednje naloge:

  • Izdelava in objava videoposnetkov

Mladinska delavka v sodelovanju z zaposlenimi in aktivisti izdeluje promocijske in reportažne videoposnetke ter jih objavi na spletu.

  • Fotografiranje dogodkov in objava na spletu

Mladinska delavka fotografira dogodke v organizaciji Zavoda O ter skrbi za ažurno objavo na spletu ter socialnih omrežjih.