Zavod O

PROJEKT: MLADINSKI KULTURNI REGENERATOR RDEČE OSTRIGE
KRAJ IN REGIJA IZVAJANJA: ŠKOFJA LOKA, GORENJSKA
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 36.000 €

Operacijo “Mladinski kulturni regenerator Rdeče Ostrige” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

OPIS PROJEKTA:

Projekt »Mladinski kulturni regenerator Rdeče Ostrige« ali krajše »Mladinski kulturni regenerator« v središče svojega zanimanja postavlja t.i. mladinsko kulturo, prav tisto kulturo, ki je prek svojega obstoja v zadnjih desetletjih oblikovala nepregledno množico najvidnejših domačih kulturnih ustvarjalcev, pri čemer mislimo tako na umetnike, ki so v lokalnih mladinsko – kulturnih prostorih našli svoje umetniško zatoščišče in jim je bil omogočen prvi javni umetniški izraz, kot tudi na producente s širokega področja kulture, ki so se v tovrstnih prostorih prvič resneje spoznali z organizacijo in izvedbo različnih tipov kulturnih dogodkov. Zaradi takšnih in drugačnih okoliščin (od kadrovskih do finančnih – pri tem mislimo na nezadostno podporo lokalnih skupnosti) je tovrstna kultura obsojena na stagnacijo, v določenih lokalnih okoljih je celo v zatonu, precej redko pa lahko slišimo glas o vzponu le-te. Pri projektu razvijanja oz. ponovnega vzpona mladinske kulture v Škofji Loki smo se osredotočili na tri ključna področja, na katerih bodo delali sveže zaposleni in s katerimi so povezane tudi projektne aktivnosti. Prvo področje je programsko (priprava in izvajanje kulturnega programa v najširšem smislu ter kulturno – izobraževalnih delavnic v Rdeči Ostrigi), drugo področje je umetniško (oblikovanje grafičnih podob, izdajanje kulturno – literarnega časopisa, obuditev Ostrigine galerije, prvi projekti ustvarjalcev na področju kulture – časopis, razstava, dokumentarni film), tretje področje pa je dokumentarno – tehnično (foto in video dokumentiranje kulturnih dogodkov v Škofji Loki, izdelava videonapovednikov in videoreportaž, škofjeloški kulturni portal).

Na področju zaposlovanja ciljno skupino predstavljajo brezposelni mladi (2) in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve (1), pri čemer želimo zaposliti eno osebo z izobrazbo pod ISCED 3 ter eno dolgotrajno brezposelno osebo, ki sicer ni prijavljena na ZRSZ, vendar je status na trgu dela (dolgotrajna brezposelnost) razviden iz izpisa obveznih zdravstvenih zavarovanj. Ciljno skupino določenih projektnih aktivnosti (kulturnega programa, kulturno – izobraževalnih delavnic, itd.) predstavljajo brezposelni in neaktivni mladi (15 – 29 let), t.i. ‘neuvrščena mladina’ pri čemer bomo posebno pozornost namenili osebam z izobrazbo pod ISCED3, saj smo prepričani, da gre za eno izmed najbolj ranljivih in ogroženih družbenih skupin, ki pa hkrati v sebi nosi še neizkoriščen bogat potencial. Navedene ciljne skupine (tako na področju zaposlovanja kot tudi projektnih aktivnosti) povezujejo precejšnja socialna izključenost, majhne zaposlitvene možnosti ter posledično velika možnost zdrsa na družbeno obrobje. Zato eno od poglavitnih potreb predstavlja potreba po socialni vključenosti, saj so socialni krogi (in mreže) teh skupin precej ozki. Prepričani smo, da je ravno delovanje oz. udejstvovanje na polju (mladinske kulture) tisto, ki lahko socialne kroge (in mreže) posameznikov in posameznic močno razširi. Skupna jim je tudi potreba po povečanju zaposlitvenih možnosti. Zato želimo preko projekta in vključevanja ciljnih skupin v projektne aktivnosti izboljšati njihove zaposlitvene možnosti. Zagotovo jim je skupna tudi potreba po ustvarjalnosti, saj je to pravzaprav potreba slehernika. Preko projekta želimo ustvariti spodbudno okolje za delovanje v kulturi ter hkrati omogočiti razvijanje umetniškega izraza in potenciala pripadnikov ciljnih skupin.

CILJI PROJEKTA:

Projekt bo pomembno prispeval k razvoju področja kulture, še posebej t.i. »mladinske kulture«, pri čemer bi želeli še enkrat poudariti, da je tovrstna kultura izjemno pomembna za širše kulturno polje, saj deluje kot ‘generator’ kulture. S projektom bomo povečali dostopnost kulturnih vsebin in skušali dvigniti zavest o pomenu kulture, hkrati pa zagotovili spodbudno okolje za razvoj in popularizacijo ustvarjalnosti. Še enkrat več je potrebno poudariti, da bomo vsem trem zaposlenim omogočili njihov prvi projekt na področju kulture, s čimer bomo spodbudili njihovo ustvarjalnost in jim hkrati pomagali pri umestitvi na domači kulturni zemljevid. Ob tem jih bomo tudi priučili različnih znanj in spretnosti, ki so vsekakor tudi pomembna za delo v kulturi (oblikovanje besedil, odnosi z javnostmi, delo v skupini, projektno delo in načrtovanje, organizacija dogodkov, ipd.). Pomemben prispevek se nam zdi tudi bogatejši kulturni in kulturno izobraževalni program Rdeče Ostrige, ter povečano število vključenih mladih v kulturne aktivnosti naše organizacije, saj bomo na ta način oživili in nadgradili področje mladinske kulture v Škofji Loki. Ne smemo pozabiti niti na prispevek k razvoju literarnega področja, saj bomo bogatejši za vsaj 2 številki literarno – kulturne revije, ki jo bodo skupaj z zaposlenimi ustvarjali udeleženci kulturno – izobraževalnih delavnic.

KAZALNIKI:

– zaposlitev 3 oseb za obdobje 12 mesecev