Zavod O


Večgeneracijski center Gorenjske

Naslov projekta: Večgeneracijski center Gorenjske
Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Kranj
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Jesenice, Zavod O, Ljudska univerza Radovljica
Obdobje trajanja projekta: od 01. 01. 2017 do 30. 09. 2021

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad bosta v letih 2017 – 20121 sofinancirala projekt Večgeneracijski center Gorenjske, ki deluje na območju 12 občin: Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Jesenice, Kranjska Gora, Bohinj, Gorje, Žirovnica, Radovljica, Bled in Škofja Loka. Glavni cilj projekta je nudili vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevali k dvigu kakovosti življenja ter preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino.

Glavni cilji projekta:
· poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;

· ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;

· opolnomočiti ranljive ciljne skupine;

· vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);

· okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.

Ciljne skupine:
· družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,

· osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,

· starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,

· družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,

· otroci in mladi s posebnimi potrebami,

· migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,

· invalidi.

Vsakodnevno se bodo v okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske na več lokacijah v regiji izvajale brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo čimbolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin.

Zavod O je partner v konzorciju, in bo program izvajal na Partizanski cesti 1, kjer bo info točka in sedež VGC v Škofji loki, veliko vsebin bo pa po drugih lokacijah v občini, zato nas spremljajte.

za več informacij se obrnite na koordinatorko Apolonijo Kandus na e-pošto [email protected]

Obdobje trajanja projekta: od 01. 01. 2017 do 30. 09. 2021.