Zavod O

V okviru operacije smo za obdobje 9 mesecev zaposlili mladega iskalca prve zaposlitve, na delovno mesto mladinski delavec.

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 2. 2018 – 30. 9. 2018
UPRAVIČENEC: Zavod O, zavod škofjeloške mladine
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 11.100,00 €
REZULTAT: Mladinski delavec je bil po zaključku operacije, v okviru iste pogodbe, zaposlen še od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018, torej en mesec.

Operacijo “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1” sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

V okviru aktivnosti »Koordinacija programov in prostovoljcev« delo mladinskega delavca obsega naslednje naloge:

  • Priprava letnega programskega načrta Zavoda O

Mladinski delavec pri pripravi letnega programskega načrta sodeluje z direktorjem organizacije ter skrbi za morebitne prilagoditve.

  • Redni tedenski sestanki za pregled in usklajevanje tekočih nalog

Mladinski delavec vodi redne tedenske sestanke s prostovoljci in zaposlenimi. Namenjeni so pregledu izvajanja programa, medsebojnemu usklajevanju ter reševanju težav, ki se pojavljajo pri izvajanju programa.

  • Individualni sestanki z obstoječimi prostovoljci ter prostovoljskimi in projektnimi ekipami

Mladinski delavec se s prostovoljci redno dobiva na individualnih sestankih, na katerih rešuje težave prostovoljcev pri izvajanju posameznih programov ali projektov.

  • Priprava zaključnega programskega poročila

Mladinski delavec je zadolžen za pripravljanje zaključnega programskega poročila.

V okviru aktivnosti »Administrativna pomoč« delo mladinskega delavca obsega naslednje naloge:

  • Priprava mesečne časovnice dogodkov

Mladinski delavec skrbi za pripravo mesečne časovnice aktivnosti ter njeno sprotno posodabljanje.

  • Priprava mesečne časovnice zasedenosti prostorov glede na dejavnosti

Mladinski delavec skrbi za usklajeno zasedenost prostorov kot je večnamenska dvorana MKC Pri Rdeči Ostrigi, prostor Atelje Clobba idr. V ta namen pripravi razpored zasedenosti prostorov in ga sproti posodabljala.

  • Pomoč izvajalcem pri urejanju dokumentacije

Mladinski delavec pomaga posameznim izvajalcem programov pri pripravi in oddaji ustrezne dokumentacije za zakonito izpeljavo dogodkov in prireditev.

  • Udeleževanje sestankov z lokalnimi odločevalci, partnerskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi deležniki

Mladinski delavec se skupaj z direktorjem udeležuje sestankov z lokalnimi odločevalci, partnerskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi deležniki.